Nagpur Metro Rail Route Map | Nagpur Metro Rail Route

Nagpur Metro Rail Route Map | Nagpur Metro Rail Route

Nagpur Metro Stations List

Alignment 1 North – South Corridor
Automotive Square
Nari Road
Indora Square
Kadbi Chowk
Gaddi Godam Square
Kasturchand Park
Zero Mile
Sitaburdi (NS)
Congress Nagar
Rahate Colony
Ajni Square
Chhatrapati Square
Jaiprakash Nagar
Ujwal Nagar
Airport
Airport South
New Airport
Khapri

 

Alignment 2 East – West Corridor
Prajapati Nagar
Vaishnao Devi Chowk
Ambedkar Chowk
Telephone Exchange
Chitar Oli Chowk
Agrasen Chowk
Dosar Vaisya Chowk
Nagpur Railway Station
Cotton Market
Sitabuldi (EW)
Jhansi Rani Square
Institution of Engineers
Shankar Nagar Square
LAD Chowk
Dharampeth College
Subhash Nagar
Rachana Ring Road
Vasudev Nagar
Bansi Nagar
Lokmanya Nagar

Nagpur Metro Rail Route Map – Click Here

error: